An Overview of Placebo Use in Clinical Trials of Traditional and Complementary Medicine Applications


Bildik Ö.

2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.172-173

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.172-173
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

AN OVERVIEW OF PLACEBO USE IN CLINICAL TRIALS OF TRADITIONAL AND COMPLEMENTARY MEDICINE APPLICATIONS

Placebo is an important and controversial concept not only in conventional medicine but also in traditional and complementary medicine applications. Within the current data, the place of placebo becomes more important, especially in traditional andcomplementary medicine methods that seem to be difficult to elucidate. 

Evidence-based knowledge is tried to be increased by clinical researches in traditional and complementary medicine practices in the worldwide. The design of these researches requires special attention. In traditional and complementary medical methods, there are many different methods in terms of application and approach. While it is easier to design research in some of these methods, it is more difficult in some of them. In randomized controlled trials as the gold standard, placebo is often used as a control procedure. Placebo control methods applied in randomized controlled trials in some traditional and complementary medical methods can be criticized for their proper control methods. In this study, ‘alternative medical systems, natural product based therapies, energy therapies, manipulative and body-based methods, mind-body interventions’ , including the design of those involved in clinical research in the literature applied traditional and complementary medicine methods in Turkey and in the world, will be considered. These studies will examine how placebo controls are performed and relevant ciriticism about those assesments will be reviewed.

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARININ KLINIK ARAŞTIRMALARINDA PLASEBO KULLANIMINA BAKIŞ

Plasebo sadece konvansiyonel tıpta değil geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında da önemli ve tartışmalı bir kavramdır. Günümüzdeki mevcut veriler dahilinde, özellikle etki mekanizmasının aydınlatılması zor gibi görünen geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi yöntemlerde plasebonun yeri daha da önemli hale gelmektedir. Dünya genelinde, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında kanıta dayalı bilgi, klinik araştırmalar ile arttırılmaya çalışılmaktadır. Bu araştırmaların tasarlanması özel bir dikkati gerektirmektedir. Geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi yöntemler içinde, uygulama ve yaklaşım açısından birbirinden oldukça farklı yöntemler yer almaktadır. Bu yöntemlerden bazılarında araştırma tasarlamak daha kolayken, bazılarında daha zor olmaktadır. Altın standart kabul edilen randomize kontrollü çalışmalarda kontrol prosedürü olarak sıklıkla plasebo kullanılmaktadır. Bazı geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi yöntemlerde yapılan randomize kontrollü çalışmalarda uygulanan plasebo kontrol metotları, uygun kontrol metotları olup olmamaları açısından eleştirilebilmektedirler. Bu çalışmada, dünyada ve Türkiye’de uygulanan ve 'alternatif tıp sistemleri, doğal ürün temelli terapiler, enerji terapileri, manipülatif ve beden temelli yöntemler, zihin-beden girişimleri' şeklinde sınıflandırabilecek geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi yöntemler çerçevesinde, literatürde yer alan klinik araştırmaların tasarımları göz önünde tutulacaktır. Bu araştırmalarda plasebo kontrollerinin nasıl yapıldığı incelenecek, ilgili derlemeler ve değerlendirmeler üzerinden bunlara getirilen eleştirilere göz atılacaktır.