A rare cause of breathing difficulty in newborns; isolated phrenic nerve paralysis detected by echocardiography: Case report Yenidoʇanlarda nadir görülen bir solunum sikintisi nedeni; izole frenik sinir paralizisi ve ekokardiyografi ile saptanmasi


Yakut K., Tuʇcu A. U., Abbasoʇlu A., Erdoʇan I., Varan B.

Turkiye Klinikleri Pediatri, vol.24, no.2, pp.80-83, 2015 (Scopus) identifier identifier