Myelomeningosel ve müsküIer VSD'nin eşlik ettiği Arnold Chiari Malformasyonu Tip III: Olgu sunumu


Yıldıran A., ÖZGEN İ. T. , Hacıömeroğlu P., Küçüködük Ş.

XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Samsun, Türkiye, 25 Haziran 2001

  • Basıldığı Şehir: Samsun
  • Basıldığı Ülke: Türkiye