Myelomeningosel ve müsküIer VSD'nin eşlik ettiği Arnold Chiari Malformasyonu Tip III: Olgu sunumu


Yıldıran A., ÖZGEN İ. T. , Hacıömeroğlu P., Küçüködük Ş.

XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Samsun, Turkey, 25 June 2001

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Samsun
  • Country: Turkey