Çocuklarda İşeme Bozukluğunu Saptamada Hangi Skoru Kullanalım AKBAL veya ICIQ CLUTS Formu


GÖKNAR N., SILAY M. S. , DOĞAN DEMİR A. , ÖKTEM F.

38. Pediatri Günleri ve 17. Pediatri Hemşireliği Günleri, Turkey, 3 - 06 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey