ACİL SERVİSE DERMATOLOJİK YAKINMALAR İLE BAŞVURAN HASTALARIN ANALİZİ


Creative Commons License

Öztürk T., Avşaroğulları L., Borlu M., Taşlıdere B.

Namık Kemal Tıp Dergisi, vol.7, no.3, pp.209-216, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Namık Kemal Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.209-216
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Çalışmanın amacı Acil Servise dermatolojik yakınmalarla başvuran hastaların demografik ve klinik özellikleri, konsültasyon, taburculuk ve hastaneye yatış oranları ile hayati tehlike arz edebilecek klinik tabloları hakkında bilgi vermektir. Materyal ve Metot: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne dermatolojik şikâyetlerle başvuran hastalardan 16 yaş ve üzeri olanlar dâhil edilerek prospektif olarak yapılmıştır. Değerlendirmede yaş, cinsiyet, özgeçmiş, başvuru yakınması ve ortaya çıkış zamanı, hastaneye başvurana kadar geçen süre, lezyonun tipi, tanısı, konsültasyonlar, hastaneye yatış ve taburculuk durumunu içeren parametreler yer almıştır. Bulgular: Çalışmaya toplam 400 hasta dâhil edilmiştir. Acil Servise başvuran hastaların % 0,70’ini dermatolojik yakınmalar ile gelenler oluşturuyordu. Hastaların 221’i (%55) kadın olup yaş ortalaması 38,6 yıldı.. Ciltte kızarıklık % 29,8 oranı ile en sık başvuru nedeni ve ürtiker en çok tespit edilen tanıdır (%54,3). Hastaların %48,3’ünün yakınmalar başladıktan en az 24 saat sonra Acil Servise başvurmuştur. %31’i konsülte edilmiş olup en sık nedenler; selülit ve anjioödemdir. ‘Gerçek dermatolojik acil’ olarak nitelendirilen nekrotizan fasiit, toksik epidermal nekroliz, eritema multiforme birer hastada görülmüştür (%0.75). Hastaların %19’unun hastaneye yatırılmıştır ve en sık tanı selülittir (%30.8). Lezyon vücut yüzey alanının tek başına hastaneye yatış oranını etkilemediği görülmüştür. Sonuç: Dermatolojik yakınmalar ile başvuran hasta sayısının, tüm Acil Servis başvuruları içindeki oranı az olsa da özellikle yaşamı tehdit edebilecek sistemik organ etkilenmesi olan hastaların hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi daha uygundur.