Tip 2 Diyabetik hastalarda açlık plazma homosistein seviyesi ile mikroalbüminüri ve kreatinin klirensi arasındaki ilişkinin incelenmesi


Sönmez G., Çakırca M., Bahtiyar İ., Uyanıkoğlu A., Yıldız Ö.

Bezm-i Alem Valide Sultan SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Derg., vol.2, no.1, pp.28-32, 2004 (Peer-Reviewed Journal)