Sezeryan Sonrası Vajinal Doğum Yaklaşımının Güncel Rehberler Doğrultusunda İncelenmesi


Creative Commons License

Meşedüzü M., Kartal Y. A.

12. Uluslararası İstanbul Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 January 2023, pp.112-119

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.112-119
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

SEZERYAN SONRASI VAJİNAL DOĞUM YAKLAŞIMININ GÜNCEL

REHBERLER DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ

Dünya standartlarında sezeryan (CS) oranı % 30'u bulmaktadır (1). Türkiye, DSÖ 2015 yılı düzenlemeleri

Göre, Dünya da en fazla sezaryen oranlarına ulaşan ilk beş ülkenin içinde ve OECD ülkeleri arasında

birinci sırada yer alır (2). Sağlık İstatistikleri 2019 yılı raporunda ise Türkiye'de ilk kez yayınlandı

oran %26,5, toplam sezaryen oranı ise %54,4 olarak inceleniyor (3). DSÖ, sezaryen oranlarının ideali

sınırları %10-15 olarak belirlemiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde her üç kadından biri sezaryen ile

doğum yapıyor (1). Yapılan bir tabloyu Türkiye'de genel sezeryan oranı %51.2 olarak sınırlandırıyor

olup; devlet hastanelerinde %39,7, vakıf hastanelerinde %70,6 ve üniversite hastanelerinde ise %70,3

olarak gösterildi (4).

Sezeryan doğum oranlarının tercih edilme nedenlerini değerlendirdiğinizde; hamile yaşının

ilerlemesi, sosyoekonomik düzeyin yükselmesi, fetal monitörizasyon, anne adayının doğum korkusu,

ultrasonografinin daha yaygın kullanımı, asla teknoloji ile çocuk sahibi olamayan ailelerin uzun süren

doğum sonrası yardımcı üreme ile gebe kalması, kariyer ve gelecek kaygısı gibi görevliler

gebeliğin ileri yaşlara ertelenmesi gibi etkenlerin olduğu görülmektedir (5,6,7). Sezeryan doğum oranları

yüksek olmasına rağmen sezaryan doğum şeklinin birçok düzenlemesi bulunmaktadır. Ayrıca,

sezeryan sonrası skar nedeniyle plasentanın anormal yerleşimleri daha sık görülmekte olup, sezeryan

Rasyonellerde dizia neden oluyor (8).

Sezeryan muhafazalarına yönelik olarak muhafazalar Sağlık Bakanlığının partograf kullanımı

ile kontrol sağlama, hekimlere ve ebelere yönelik olarak distosi tanıma, travay döneminde

mobilizasyonun ve pozisyonun sağlanması, doğum yönetiminin ebelerin üretimi, intrapartum desteğin

sürekli sağlama ve sezeryan sonrası vajinal doğum gibi bulunmaktadır (9). Sezaryan sonrası vajinal

Doğumun faydaları ve riskleri konusunda çeşitli kılavuzlar önerilerinde bulunuyor ve güvenli SSVD'nin

birçok yürütme factore dikkati çekiyorlar. Ebelerin, sezeryanların yaşamaya yönelik SSVD'nin

Yararları ve zararlarına güncel bilgi birikimi hakim olması, bu bilgi birikimine uygulamaların yönü

verme sezaryen doğum oranlarının süresine önemli katkı sağlayacaklardır.

Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum

1916'da Cragin tarafından ileri yol “bir kez sezaryen, hep sezaryen” yaklaşımının aksi yöndeki yönü

tüm çizmelerine rağmen değiştirilememesi sonucu ortaya çıkmıştır. Ancak son yıllarda yapılan

Çalışma her olguya seçmeli ikinci sezaryen yapmanın doğru bir strateji olmaması sezaryen ile

doğum oranlarında şovlar olduğunu anlatıyor (10). Son yıllarda yapılan geniş merkezli

Ameliyat, sezaryen sonrası uygulanan vajinal doğumun, uygun hasta seçimiyle %60-90'lara ulaşması

oranlarda başarılı olabilir. Bu uygulama, aynı zamanda hastanede yatış süresi

kısaltıp, postpartum gebelik oranlarının geçmesini sağlar (11). SSVD yapılandırılmış olgularda

anne embriyosunun daha az olduğu, infeksiyon, hemoraji, visseral organlarda hasar, transfüzyon

Doğum gibi cerrahinin yol açacağı maternal komplikasyonlar ile daha az karşılaşılması ve hamile kalması

kalış süresinin kısalacağını bildirmişlerdir (12). Eskiden kullanılan klasik sezaryenin artık nadir

kullanımı ve alt segment insizyonlarının sezaryen sonrası doğum eylemlerinde uterin rüptüre yol

açmaması sezaryen sonrası vajinal doğum denemelerinde cesaret vermektedir. SSVD'nin uygulaması

Ana noktalar arasında, öncelikle bir önceki sezaryenin alt segment transvers insizyonla yapılmış olması,

rahimde sezaryen dışında başka skar ya da anormallik, pelvik darlık bulunmaması ve fetusun

4000 gramın altında olması yer almaktadır. Bununla birlikte gebenin tüm eylem yönergesi 24 saat fetal

monitörizasyonunun sağlanması acil bir durum için gereken anestezi ekibi ve ameliyathane koşulları ve

kan transfüzyonuna olanak sağlayan koşulların bulunması gerekir. Daha önce klasik insizyon ile sezaryen

olanlar, geçirilmiş histerektomi ve myomektomi operasyonları olanlar ve normal doğum eyleminin

kontrendike olduğu kadınlar SSVD uygulanmamaktadır. Ancak vajinal doğumun gerçekleşmemesi ve

uterin rüptür SSVD'da iki önemli problemdir (13,14). Sezaryen sonrası vajinal doğum ile sezeryan

doğuma oranları daha az kan transfüzyonu grupları, üriner sistem ve barsak yaralanmalarını çıkardılar,

doğum sonrası daha az ağrı olması, anne bebek buluşması ve emzirmenin hemen sağlanması, kurtuluş

ve gebelik kalış süresinin kısalması, maliyetin daha düşük olduğu belirtilir (15).

SSVD hakkında 2012-2022 yılları arasında RCOG, ACOG, SCOG, Queensland Clinical Guideline

tarafından yayınlanmış olan kılavuzlar taranmış ve SSVD ve mükerrer sezeryanın faydaları ve riskleri

derlenmiştir.

Tablo 1. Uluslararsı Rehberlere Göre Sezeryan Sonrası Vajinal Doğum Uygulama Kriterleri

Doğum ve

Sezeryan

Eylemi

Yönetim

Rehberi

(16)

bu

ulusal

Enstitü

sağlık için

Ve Bakım

mükemmellik

(17)

Amerikan

Koleji

kadın doğum uzmanları

Ve

jinekologlar

(18)

Amerikan

akademi

Ailenin

doktorlar

(19)

Kraliyet

kolaj

doktorlar

İrlanda

(20)

En fazla iki kez

sezeryan doğum

yapmış olmak

3 3 3

sezeryanin

alternatif bölüm

çaprazlar

insizyonla olması

3 3

24 saat cenin

monitörizasyon 3 3 3

Gerektiğinde

acil sezeryan

koşullar ve kan

transüzyonu

sağlanması

3 3 3

Daha önce vajinal

doğum yapmış

olmak

3 3 3

12. Uluslararası İstanbul Bilimsel Araştırma Kongresi

Sağlık Bilimleri Bildiri Kitabı Üzerine

116

Tablo 2. Uluslararsı Rehberlere Göre Sezeryan Sonrası Vajinal Doğum ve Mükerrer Sezeryan Doğumun

Faydaları ve Riskleri

SSVD'nin nin faydaları SSVD'nin riskleri Mükerrer sezeryanın

faydaları

Mükerrer

sezeryanın

riskleri

Kraliyet Kolajı

kadın doğum

jinekoloji Dereneği

(Asil

Koleji

kadın doğum uzmanları

ve Jinekologlar/

RCOG)

(20)

-%72-75 Oranında

Başarı Oranı

-Kısa Süreli Hastanesi

Kalış

-Hızlı İyileşme

-Düşük Uterus Rüptürü

Riski

-İleride Vajinal Doğum

Olasılığının

Artması

-Anne Ölümlülüğü

Riski 100.000/4

Azdır

-%0.1 Doğumu Beklerken

doğum öncesi

Mortalite Düşük

Riski

-%0.04 Anne Perinatal

Mortalite Riski

-Yenidoğanın K

ilosuna Bağlı Olarak

Anal Sfinkter Yaralanması

%5 Görülme

Oranı

-Enstürmental Doğum

Oranı %39 Oranındadır

-%2-3 Lük Geçici

solunum morbiditesi

-%0.08 Hipoksik

İskmeik Ensefalopati

-Doğum Tarihini Belirleyebilme

-%0.02 Den Az Rahim

Rüptür Riski

-Pelvik Organ Hasarı Ve

Üriner İnkontinans Görülme

Oranında Azalma

-Sterilizasyon Seçeneği

- Anne Moratlit

Riski 100.000/13 Artar

-%4-5 Lik Geçici Solunum

morbidite

-%0.01 Doğuma Bağlı

Fetal Ölüm Riski

-Uzun Süreli

İyileşme

-Gelecek

doğumlarda

Plasenta Previa,

akreata,

Adezyon Görülme

Riskinde

Artış

Amerikan

Jinekoloji ve

Kadın Doğum Derneği

(Amerikan

Kolej

kadın doğum uzmanları

ve Jinekologlar/

ACOG

(18)

-Histerektomi Riski

Düşük

-Anne Ölüm Riski

Düşük

-Antepartum Riski

Düşük

-Hipoksik İskemi

Ensefolapati Riski

Düşük

-Perinatal ve Neonatal

Moralit Düşük

-Geçici nefes Taşipne

Riski Düşük

-Enfeksiyon Riski

Yüksek

-Cerrahi Yaralanma

Riski Yüksek

-Kan Transfüzyon

Riski Yüksek

-Uterus Rüptür Riski

Yüksek

-Doğum İçi Riskler

Yüksek

-Yenidoğanın Yoğunbakıma

Sevk

Oranı Yüksek

-Solunum Morbiditi

Riski Yüksek

- Enfeksiyon Riski Düşük

-Cerrahi Yaralanma Riski

Düşük

-Kan Transfüzyonu Riski

Düşük

-Uterus Rüptür Riski

Düşük

-İntrapartum Risk Düşüklüğü

-Hipoksik İskemi Ensefolapati

Riski Düşük

-Perinatal ve Neonatal

Mortalite Düşük

-Yenidoğanın Yoğunbakıma

Sevk Oranı Düşük

-Solunum Morbiditi

Riski Düşük

-Geçici Yenidoğan

Taşipne

Riski Yüksek

Histerektomi

Riski Yüksek

-anne

Ölüm Riski

Yüksek

-doğum öncesi

Riski Yüksek

12. Uluslararası İstanbul Bilimsel Araştırma Kongresi

Sağlık Bilimleri Bildiri Kitabı Üzerine

117

kanada

Doğum Uzmanları

ve

Jinekologlar

Dernek

Toplum

kadın doğum uzmanları

ve Jinekologlar

Kanada /

SOGC)

(21)

-Anne Ölüm Riski

Düşük

-Respiratuvar Sıkıntısı

Sendromu Düşük

-Geçici nefes Taşipne

Riski Düşük

- Yenidoğan Morbiditi

Ve Mortalite Düşük

-Maternal Morbidite

Ve Mortalite Riski

Yüksek

-Uterus Rüptür Riski

Yüksek

-Post Partum Hemoraji

Ve Kan

Transfüzyonu Riski

Yüksek

-Yenidoğanda Perinatal

Ölüm, Yenidoğan

Ölüm, kalıcı

Nörolojik Yaralanma

Ve Nöbet Riski Yüksek

-Havalandırma İhtiyacı

Yüksek

- Maternal Morbidite Ve

Mortalite Riski Düşük

-Uterus Rüptür Riski

Düşük

-Yenidoğanda Perinatal

Ölüm, Yenidoğan Ölümü,

Kalıcı Nörolojik Yaralanma

Ve Nöbet Riski

Düşük

-Havalandırma İhtiyacı

Düşük

-Neonatal Morbidite Ve

Mortalite Düşük

-anne

Ölüm Riski

Yüksek

- Doğum Sonrası

Hemoraji Ve

Kan Transfüzyonu

Riski

Yüksek

-Respiratuvar

Tehlike Sendromu

Yüksek

-Geçici nefes

Taşipne

Riski Yüksek

Queensland

Klinik

Yönerge

(22)

-%72-75 Oranında

Başarı Oranı

-Kısa Süreli Hastanesi

Kalış

-Hızlı İyileşme

- Büyük Bir Ameliyat

Olmama Şansı

-Bir Sonraki Doğumun

Vajinal Olma İhtimalinin

Artması

-Anne Ölümlülüğü

Riskin Azalması

-Emzirme Oranının

Artması

-%25-28 Oranında

Başarısızlık

-Acil Sezeryane

Gitme İhtimali Nedeniyle

ölümlü

Oranında Artış

-Rahim Rüptürü

Riski %0.5

-Vajinal Doğuma

Bağlı Gelişebilen

Perine ve Pelvik

Taban Hasarı Ve

Enstürmental Doğum

Riski

-Perinatal Mortalit

Riskinde Artış

Nulliparlarda Rahim

Rüptür Gelişimine

Bağlı Fetal

Hipoksik İskemi,

Ensefolapati Riski

- Rahim Rüptür Riskinin

Düşük Olması

-Planlanan Sezeryan Olacağından

Acil Sezeryan

Durumlarının Azalması

-Üriner İnkontinans Ve

Pelvik Organ Sarkması

Prevelanının Düşmesi

-Aynı Operasyonda Sterilizasyonun

Sağlanması

-Fazla Sayıda Gebe

Kalma Olasılığının

Azalması

-Fazla Sayıda

Sezeryan Olması

Halinde Histerektomi,

Kam Transfüzyonu,

hemoraji,

Adhezyon,Plasenta

Previa, Akreta,

Cerrahiye Bağlı

Yaralanma Görülme

Riskleri

TARTIŞMA VE SONUÇ

Tablo 1 ve Tablo 2 de incelenen rehberler sonucu;

• SSVD'nin CS değerlendirmeye alınmasında önemli bir seçenek olduğu,

• SSVD'nin sözleşmesi, hemoraji, kan transfüzyonu riskinin mükerrer sezaryenden fazla olduğu,

12. Uluslararası İstanbul Bilimsel Araştırma Kongresi

Sağlık Bilimleri Bildiri Kitabı Üzerine

118

• Erken mobilizasyon ile doğum sonrası iyileşme süresinin kısalttığı, majör abdominal cerrahiden

kaçınarak, çoklu CS ile bağlantı risklerinin (histerektomi, mesane-barsak yaralanmaları,

plasenta akreta vb.) tarihleri ​​gibi yararlarının bulunduğu,

• SSVD konusunda danışmanlık eğitiminde uterus rüptürü riskli ve anne ölümü konusunda

sahibine bilgi verilmesi gerekir,

• SSVD için uterus rüptürü veya acil sezeryan durumunun geçmesi durumunda acil bakım sağlayacak

sağlık çalışanlarının ve ekipmanlarının hazır bulunması gerektiğini ve sürekli elektronik fetal monitör

izleminin gerekli,

• Kadının zamanında vajinal doğum yapmış olduğu SSVD başarısını arttırdığı, Alt segment

insizyon hattına sahip olan kadınların SSVD'den kurtulması,

• Mükerrer sezeryan veya SSVD hakkında yararları ve riskleri konusunda kadın bilgisi ve

Danışmanlık hizmetlerinin önemli olduğu ifadeler.

Sonuç olarak sezeryan doğum oranlarının yıllar içinde olması nedeniyle vajinal doğumu teşvike edici

Stratejik yaklaşımlarda güvenilirlik önem kazanmaktadır. Maternal ve fetal sağlığın yararına olacak

Doğum tercihi yapabilmeleri için gebelere yönelik danışmanlık hizmetinin muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Danışmanlık verileri kanıtlara dayalı ve güncel bilgiler içeren ebeler tarafından kapsamlı olarak

gebelere verilmesinin sağlanması ve kadının kendisi için en doğru karar sağlık profesyonelleri ile

birlikte verilmesi gereken yedirmeni.

KAYNAKÇA

1. Dünya Sağlık Örgütü. Sezaryen sadece tıbbi olarak gerekli olduğunda yapılmalıdır; 2015.

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/caesarean-sections/en. (Erişim Tarihi: 20.01 2023).

4.Sağlık İstatistikleri Yıllığı; 2014. http://ekutuphane.sagem.gov.tr/ kitaplar/saglik_istatistikleri_yilligi_2014.pdf

(Erişim Tarihi: 20.01.2023)

2. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü-OECD Sağlık İstatistikleri 2015. http://www.oecd.

org/health/health-data.htm.(Erişim Tarihi: 20.01.2023)

3. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması; 2018. http://www.hips.hacettepe. edu.tr/TNSA_2018_ana_rapor.pdf.

(Erişim Tarihi: 20.01.2023)

4.Elif Gul Yapar Eyi & Leyla Mollamahmutoglu (2021) Türkiye'deki yüksek sezaryen oranlarının Robson oyununa

göre analizi, The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 34:16, 2682-2692, DOI:

10.1080/14767058.2019.1670806

5.Flamm B, Newman L, Thomas S ve ark. Sezaryen doğum sonrası vajinal doğum: 5 yıllık çok merkezli sonuçları

işbirlikçi çalışma Kadın Hastalıkları ve Doğum 1990; 76: 750-754.

6.Amerikan Kadın Doğum ve Jinekologlar Koleji. Önceki sezaryen doğumdan sonra vajinal doğum, ACOG

Uygulama Bülteni. No: 54, Kadın Doğum. Washington DC, 2004; 104: 203-212.

7.Amerikan Kadın Doğum ve Jinekologlar Koleji. Önceki sezaryen doğumdan sonra vajinal doğum, ACOG

Uygulama Bülteni. No 54, Obstet Jinekol. 2010;104:203-212.(19).

8.Özdemir Ö, Özdemir İ. (2022). Plasenta birleşmelerinde anomalilerde sezaryen. Dansuk R, editör. Sezaryen. 1. Baskı.

Ankara: Türkiye Klinikleri; 25-31

9.Başkaya Y, Sayıner Deniz F,(2018). Sezaryen Oranını Azaltmaya Yönelik Kanıta Dayılı Ebelik Uygulamaları.

HSP 5(1):113-119 DOI: 10.17681/hsp.335472

10.Clarel Antoine, Bruce K. YoungJ,. (2021). Sezaryen yüz yıl 1920–2020: İyi, Kötü

ve Çirkin Perinat. Med. 49(1): 5–16. https://doi.org/10.1515/jpm-2020-0305

11.Güngör ES, Ertaş E, Moröy P, Çelen Ş, Danışman N, Mollamahmutoğlu L. Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum:

Güvenli mi? Perinatoloji Dergisi 2005; 13(4): 208-213.

12. Uluslararası İstanbul Bilimsel Araştırma Kongresi

Sağlık Bilimleri Bildiri Kitabı Üzerine

119

12.Flamm B, Newman L, Thomas S ve ark. Sezaryen doğum sonrası vajinal doğum: 5 yıllık çok merkezli sonuçları

işbirlikçi çalışma Kadın Hastalıkları ve Doğum 1990; 76: 750-754.

13.Mcmahon MJ. Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum. Clinical Obstetrics and Gynecology, 1998, 41(2): 369-381.

14. Ertem G, Koçer A. Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum. DirimTıp Gazetesi 2008; 82: 1-5.

15.Ertem G, Koçer A. Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum. DirimTıp Gazetesi 2008; 82: 1-5.

16. TC Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü (2010). Doğum ve Sezaryen

Eylemi Yönetim Rehberi. Ankara: Damla matbaacılık

17. Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü (NICE) (2011). Sezaryen Klinik Rehberi.

Erişim tarihi: 02.01.2023, https://www.nice.org.uk/guidance/cg132/resources/caesarean-section-

pdf-35109507009733

18. American College of Obstetricians and Gynecologist (2010). Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum: Karar Vermek

Sezaryen Doğum sonrası bir doğum denemesinde. Erişim tarihi: 02.01.2023, http://www.acog.org/-/media/For-Patients/

faq070.pdf?dmc=1&ts=20170511T0626183311

19. Amerikan Aile Hekimleri Akademisi (2014). Klinik Uygulama Kılavuzu: Doğum ve Vajinal için Planlama

Sezaryen Sonrası Doğum. Erişim tarihi:02.01.2023, http://www.aafp.org/dam/AAFP/documents/patient_care/

Clinical_recommendations/AAFP%20PVBAC%20guideline.pdf

20.İrlanda Kraliyet Hekimler Koleji İrlanda Kraliyet Hekimler Koleji (2015). Teslimat Sonrası

Önceki Sezaryen Klinik Uygulama Rehberi. Erişim tarihi: 01.01.2023, http://www.hse.ie/eng/

about/Who/clinic/natclinprog/obsandgynaeprogramme/guide5.pdf hakkında

21. Kanada Doğum Uzmanları ve Jinekologlar Derneği/ SOGC) (2019). 382-Sezaryen Sonrası Doğum Denemesi.

Erişim tarihi: 02.01.2023 J Obstet Gynaecol Can 2019;41(7):992−1011 https://doi.org/10.1016/j.

jogc.2018.11.008

22. Queensland Klinik Yönergeleri (2020). Sezaryen sonrası vajinal doğum (VBAC) tarihi Erişim: 02.01.2023 Kılavuz

Hayır. MN20.12-V5-R25. Queensland Sağlık. Şu adresten erişilebilir: http://www.health.qld.gov.au/qcg