Farklı Kalınlıkta ve Sinterizasyon Derecesindeki Zirkonya Materyallerinin Translusensisinin Değerlendirilmesi


Kanpalta B., Burduroğlu H. D.

1. Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 05 June 2020, pp.61-63

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.61-63
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

Giriş: Dental porselenler, estetik özellikleri ve biyouyumlulukları sayesinde metal destekli restorasyonlara

göre tyaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Son yıllarda, porselen ve silika bazlı materyallere göre daha fazla

kırılma dayanımına sahip olmasının yanında estetik özellikleri geliştirilmiş zirkonya esaslı seramik

materyallerin kullanımı oldukça artmıştır. Zirkonyanın opasitesi materyalin yapısına, içeriğine ve farklı üretim

tekniklerinin kristal yapı üzerindeki etkisine bağlıdır . Yeni geliştirilen monolitik zirkonya seramiklerde

zirkonyanın opak görüntüsünün önüne geçebilmek için materyalin içeriği ve kompozisyonu değiştirilmiş,

sinterizasyon protokolleri optimize edilerek translusensisini arttırmak denenmiştir.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı sinterizasyon derecelerinde iki ayrı kalınlıkta, üç farklı içeriğe sahip

monolitik zirkonya restorasyonların translusensisini değerlendirmektir.

Yöntem: Çalışmamızda yeni jenerasyon monolitik zirkonya seramiklerden Katana UTML (Kuraray Noritake

Dental Inc), Pretau 4 Anterior (Zirkonzahn, Almanya) ve Vita YZ XT (VITA Zahnfabrik BAD Sackingen,

Almanya) kullanılmıştır. A2 renginde, 15 mm çapında, 0.5 ve 1 mm kalınlığında disk şeklinde hazırlanan

örnekler farklı sinterizasyon derecelerinde (1450°C, 1550°C) sinterize edilerek sinterizasyon derecelerine göre

kendi içlerinde her marka dört alt gruba ayrılacaklardır (n=5). Translusensi değerlendirmesi için bir

spektrofotometre kullanılarak siyah ve beyaz arka fonda L*,a*,b* değerleri kaydedildi ve translusensi

parametresi hesaplandı. İstatistiksel analizler two-way ANOVA ve post-hoc Tukey’s testleri ile yapıldı.

Bulgular: Materyaller arasında translusensi parametresi açısından anlamlı fark bulunmuştur (p

Kalınlık artışı materyallerin translusensini olumsuz yönde etkilemiş ve translusensi değerlerini düşürmüştür.

Sinterizasyon derecesi değişimi, materyallerin translusensi değerlerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir

(p .05).

Sonuç: Dental protezlerde amacımız, dayanıklı ve fonksiyon görebilen bir restorasyon yapmanın yanında

mükemmel bir estetik sağlamaktır. Estetikte translusensi ana kriterdir. Üstün dayanıklılıkları ile dental pazarda

önemli bir yer eden zirkonya materyallerinin estetik özelliklerinin doğal dişin translusensisini ne kadar taklit

ettiklerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Kullanacağımız materyal seçimi ve materyal bilgimiz, hasta

beklentilerini karşılayan bir restorasyon yapabilmemiz için oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Monolitik zirkonya, translusensi parametresi, kimyasal kompozisyon, sinterizasyon

derecesi.