Farklı yöntemlerle uygulanan supra/subgingival debridmanın ağrı açısından etkilerinin klinik, biyokimyasal ve psikometrrik olarak karşılaştırılması


kösem s., ALKAN B. A. , TAŞDEMİR Z.

Türk periodontoloji derneği 47. bilimsel kongresi 26.bilimsel sempozyumu, 17 - 18 November 2017