Ağrılı topuk dikeni olan hastalarda radial ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin farklı dozlarının etkinliği


KÜÇÜKAKKAŞ O.

TÜRKİYE FİZİKSEL TİP VE REHABİLİTASYON DERGİSİ-TURKİSH JOURNAL OF PHYSİCAL MEDİCİNE AND REHABİLİTATİON, vol.63, no.1, pp.31-41, 2017 (SCI-Expanded)