Safra Kesesinin Metaplazi-Displazi-Karsinom Sekansında p16 ve p21 İmmünreaktivitesi


Akay E., ÇOBAN G., Deniz K., Patıroğlu T. E., Akay A., Elmalı F.

Turkiye Klinikleri Journal of Gastroenterohepatology, vol.21, pp.1-8, 2014 (Peer-Reviewed Journal)