Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Durumları ile Sağlık Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi


İLHAN N.

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.4, no.4, pp.207-215, 2014 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 4
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.207-215
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: No

Abstract

Determination of the relationship between mental status and health behaviors of university students Objective: This research was carried out in order to determine the state of and the relationship between mental status and health behaviors of university students. Method: The cross-sectional study was carried out with 462 students studying in school of nursing and school of health sciences in a foundation university in Istanbul. The data was collected using a socio-demographic questionnaire and the Health Promotion Lifestyle Profile-II (HPLP II) and the General Health Questionnaire (GHQ-28). Descriptive statistics, Mann Whitney U test, Kruskal Wallis test and Spearman correlation analysis were used for the statistical analysis. Results: The mean GHQ-28 score was 6,48±5,98. It was found that 52,4% of the students had psychological symptoms according to the GHQ28 results. The GHQ-28 score of the students who have three or more siblings and who accommodates with friends were higher than the those of the other groups and the GHQ-28 score of students whose mothers graduated from high school or university were lower than those of the other groups. The mean HPLP II total score was 110,03±22,71. The HPLP II total score of nursing students, second grade students, girls, students living in dormitory, students whose mothers graduated from primary school or university were higher than those of the other groups. Students whose GHQ-28 score was between 1-4 had higher nutrition, spiritual growth, interpersonal relationships, stress management and HPLP II total score than students whose GHQ-28 scores were 5 and above. A very weak negative correlation between GHQ-28 and HPLP II was found. Conclusion: The study found that students who were not at risk about mental health problems had better health behavior. Key words: University students, mental health, health behaviors

Üniversite öğrencilerinin ruhsal durumları ile sağlık davranışları arasındaki ilişkinin belirlenmesi Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin ruhsal durumlarını, sağlık davranışlarını ve ruhsal durumları ile sağlık davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Yöntem: Bu kesitsel çalışma İstanbul’da bir vakıf üniversitesinin Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulunda öğrenim gören 462 öğrenci ile gerçekleştirildi. Veriler sosyo-demografik bilgi formu, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II (SYBDÖ II) ve Genel Sağlık Anketi 28 (GSA-28) kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistikler, Mann Whitney-U testi, Kruskal Wallis testi ve Spearman korelasyon analizi kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin GSA-28 puan ortalaması 6,48±5,98 bulundu. GSA-28’ya göre öğrencilerin %52,4’ünün ruhsal belirtiler gösterdikleri saptandı. GSA-28 puanı, üç ve daha fazla kardeşi olan öğrencilerde, arkadaşlarıyla kalan öğrencilerde, diğer gruplara göre yüksek bulunurken, annesi lise veya üniversite mezunu olanlarda diğer gruplara göre düşük bulundu. SYBDÖ II toplam puan ortalaması 110,03±22,71 bulundu. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin, ikinci sınıf öğrencilerinin, kızların, yurtta kalanların, annesi ilkokul veya üniversite mezunu olan öğrencilerin SYBDÖ II toplam puanı, diğer gruplara göre yüksek bulundu. GSA-28 puanı 1-4 arasında olan öğrencilerin beslenme, manevi gelişim, kişilerarası ilişkiler, stres yönetimi ve SYBDÖ II toplam puanı, GSA-28 puanı 5 ve üzerinde olanlara göre yüksek bulundu. SYBDÖ II ile GSA-28 arasında negatif yönde çok zayıf ilişki bulundu Sonuç: Araştırmada ruhsal sağlık sorunları açısından risk altında olmayan öğrencilerin, sağlık davranışlarının daha iyi düzeyde olduğu saptandı. Anahtar sözcükler: Üniversite öğrencileri, ruh sağlığı, sağlık davranışları