Peptik ülserde klinik bulgular, tanı ve ayırıcı tanı


İnce A. T.

Türkiye Klinikleri , vol.6, no.1, pp.11-16, 2013 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : Türkiye Klinikleri
  • Page Numbers: pp.11-16

Abstract

Peptik ülser, klinik olarak sessiz olabildiği gibi kanama ve delinme ile de karşımıza çıkabilir ve genellikle ülser tipi ağrı, postprandial ağrı ve reflü tipi gibi 3 semptom örneği ile kendini gösterir. Ülser tipi ağrı en sık karşılaşılan durum olmasına rağmen diğer semptom örnekleriyle arasında birliktelikler olabilir. Dev ülserler, postduodenal ülserler ve multipl ülserler farklı klinik bulguları olan atipik ülserlerdir. Kanama, delinme, pilor stenozu, komşu organlara penetrasyon ve fistül gelişimi gibi komplikasyonlarda klinik bulgular da değişir. Ülserin tanı ve ayırıcı tanısı için öykü ve fizik muayenenin yanında endoskopik inceleme ve baryumlu grafi ile inceleme yapılabilinir. Özellikle, gastrik kanser ve lenfoma, safra kese ve koledok taş ağrısı, pankreatit, hipersekretuar durumlar, tüberküloz, kandida, Crohn ve sarkoidozis gibi granülomatoz hastalıklar veya infeksiyoz hastalıklar ve myokard infarktüsü, bronkopnomoni ve plörezi gibi yansıyan ağrılarda da ayırıcı tanısı yapılmalıdır.