KARDİYOVASKULER HASTALIK VE COVID-19: NE DEĞİŞTİ?


Creative Commons License

Karcıoğlu Ö., Hosseınzadeh Ghadım M. , Yeniocak S., Özkaya B., Alpar S., Metin H.

journal of Pre- Hospital, cilt.5, sa.2, ss.99-108, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Derleme
  • Cilt numarası: 5 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: journal of Pre- Hospital
  • Sayfa Sayıları: ss.99-108

Özet

Kardiyovaskuler hastalık (KVH) dünyada hala morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenidir. Ancak 2019 sonundan beri tüm dünyanın ilgi odağı olan COVID-19 pandemisi ile bu konu farklı bir önem kazanmıştır. KVH varlığı COVID-19’un daha şiddetli geçirilmesine ve ölüm olasılığının artmasına yol açmaktadır. KVH dışında da COVID-19 miyokard hasarına yol açmakta ve bu da mortalite ve morbiditeye katkıda bulunmaktadır. Diğer önemli bir nokta ise hem hastane öncesi hem de hastanede sağlık bakımının vurgusu COVID-19’da olduğundan KVH ve diğer kardiyak olgular her zaman alabildikleri bakım düzeyinin uzağında kalmışlardır. Salgının hızla kaybolmayacağı ortaya çıktığından sağlık hizmetlerinde farklı bir organizasyona gidilmesi gerekebilecektir. Bu yazımızda COVID-19 pandemisi koşullarında, hem bu hastalığa bağlı görülebilen KVH, miyokard hasarı ve diğer kardiyak hastalıkları, hem de pandeminin kardiyak hastaların bakım süreçlerine etkisini irdelemeyi amaçladık.

Cardiovascular disease (CVD) has long been the leading cause of global morbidity and mortality. However, with the COVID-19 pandemic, which has been the focus of attention all over the world since the end of 2019, this issue has gained a different importance. Presence of CVD leads to more severe COVID-19 and an increased probability of mortality. In addition, both CVD and COVID-19 pave the way to myocardial injury which also boosts the morbidity and death toll. Another point to ponder is possible deprivation of usual healthcare received by cardiac patients (CVD and others) because of the shifted emphasis of hospital and prehospital medical services to COVID-19. As the public can foresee that the pandemics would not disappear rapidly soon, healthcare organization faces a challenge to be redesigned radically. The objective of this article is to analyze CVD, myocardial injury and other cardiac diseases resulting from COVID-19 itself, together with the impact of the pandemics on the usual healthcare of the cardiac patients.