İleri evre pancreas tümörlerinde intraoperative ultrasonun cerrahiye katkısı


MALYA F. Ü. , KARATEPE O., bozkurt s., akbulut h., baysal b., MÜSLÜMANOĞLU M. E.

11. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, s.55, Antalya, 13-17 Kasım 2013., Turkey, 13 November 2013 - 17 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey