İleri evre pancreas tümörlerinde intraoperative ultrasonun cerrahiye katkısı


MALYA F. Ü., KARATEPE O., bozkurt s., akbulut h., baysal b., MÜSLÜMANOĞLU M. E.

11. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, s.55, Antalya, 13-17 Kasım 2013., Turkey, 13 November 2013 - 17 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes