Dermoskopik Özellikleriyle Lenfanjioma Sirkumskriptumlu Bir Olgu Sunumu


EMİROĞLU N. , CENGİZ F. P. , SU KÜÇÜK Ö. , ONSUN N.

22. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Turkey, 18 - 22 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey