Dişeti çekilmelerinin tedavisinde bağ dokusu grefti uygulamaları vaka serisi


ALKAN B. A.

Ondokuz mayıs üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2000 (Peer-Reviewed Journal)