Surgical Nursing Postgraduate Theses Between The Years 1991-2019 in Turkey


Creative Commons License

Dağcı M., Gülşah B., Kaynak K., Leyla M., Şeymanur P.

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, vol.2, no.3, pp.160-169, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Bu çalışmada Türkiye’de Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında yapılan doktora ve yüksek lisans tezlerinin içeriklerinin incelenmesi amaçlandı.

Yöntem: Araştırmanın verilerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi veri tabanından ulaşıldı. Arama motorunun detaylı tarama sayfasında anabilim dalı: “Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği” ve tarih aralıkları; 1991-2019 seçilerek araştırma evreni belirlendi (n=641). Erişime kapalı olan (n=117) ve dahil edilme kriterlerine uygun olmayan (n=24) tezler dışlanarak araştırma örneklemi (n=500) hesaplandı. Elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı ile sayı ve yüzdelik halinde değerlendirildi.

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan tezlerin %78.2’sinin yüksek lisans tezi olduğu, araştırmacıların %37.4’ünün 24-29 yaş aralığında ve danışmanların %36.8’inin profesör unvanlı olduğu, en fazla tezin 2015 yılında ve İstanbul’da yapıldığı belirlendi. %46.9’i tanımlayıcı araştırma olan tezlerin %49.1’inin bilgi toplamaya yönelik yapıldığı, %48.4’ünde ölçek kullanıldığı ve tezlerin %63.7’sinde hastaların örneklem olarak tercih edildiği belirlendi.

Sonuç: Yapılan lisansüstü tezlerin sayısında son yıllarda artış olduğu, doktora tezlerinde deneysel ve bakım kalitesini artırmaya yönelik araştırmalar yapılırken, yüksek lisans tezlerinde tanımlayıcı ve bilgi toplamaya yönelik araştırmaların daha fazla tercih edildiği belirlendi.