Smoothielerin nano kompozit rezinlerin mikrosertlik ve renk değişimi üzerine etkisi


Oğlakçı B., Fazlıoğlu L., Tunç A., Özduman Z. C., Dalkılıç E.

Yeditepe Dental Journal, vol.17, no.3, pp.159-165, 2021 (Peer-Reviewed Journal)