Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Brakial Pleksus Hasarında Steroid Enjeksiyonu+


TOPRAK H. İ., ERSOY M. Ö., BUT A., TOĞAL T., DURMUŞ M., TÜRKÖZ A.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, 2002 (Peer-Reviewed Journal)