Endotrakeal Tüp Kafının Lidokain İle Doldurulmasının Ekstübasyon Yanıtına Etkisi


DURMUŞ M., TOĞAL T., GEDİK E., ÖZTÜRK E., ERSOY M. Ö.

TURK ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON CEMIYETI MECMUASI, 2001 (Peer-Reviewed Journal)