Akut Pankreatit Tedavisinde Güncel Yaklaşım


İnce A. T.

Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji , vol.6, no.2, pp.1-6, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

kut pankreatitde (AP) sıvı replasmanı, beslenme desteği, ağrı ve enfeksiyon tedavisinin yanında safra kese taşı-çamuru, hipertrigliseremi, splenik ven trombozu, abdominal kompartman sendromu gibi birlikte olan durumların tedaviside gerekmektedir. Hafif AP'li hastaların %80'i 1 hafta içinde tedavi bile gerekmeden düzelir. Ciddi AP'de sıvı replasmanı en önemli tedavidir, amacı pankreasta azalmış mikrosirkülasyonu düzelterek nekroz gelişimini önlemektir. Ağrı için NSAİD'lerden narkotiklere dek ilaçlar kullanılır. Morfin, Oddy sfinkter spazmı yapabileceğinden verilmemelidir. Beslenme desteği 5-7 günden fazla oral beslenemeyecek hastalara yapılmalıdır. Enteral beslenme parenteral beslenmeye tercih edilir. Enteral beslenemeyen veya başarısız olanlarda parenteral beslenme tercih edilmelidir. YBÜ'deki SIRS'lı hastaya bile enteral beslenme verilmelidir. Nazojejenal beslenme üstün olsada nazogastrik tüple beslenme de yararlıdır. Profilaktik antibiotik kullanımı konusu tartışmalıdır, verilmemesi önerilmektedir. Enfekte nekrotik pankreatitlilerde 7-10 gün imipenem/meropenem tedavisi verilir. Biliyer pankreatitde ERCP ile sfinkterotomi ve 6 hafta içinde ameliyatla AP ve kolanjit nüksü %30 oranda azalır. Hipertrigliseritemiye bağlı AP'de trigliserit seviyeleri aferez veya heparin tedavisiyle düşürülmelidir. Splenik ven trombozunda tromboz ilerlemedikçe ana tedavi AP'nin tedavisidir. Tromboz ilerlerse antikagulanlar nekroz içine kanama riskiyle kullanılabilir. Abdominal kompartmant sendromu gelişmiş olan hastalara batın içi basıncı düşüren perkütan yolla katater veya cerrahi yolla dekompressif laparotomi uygulanabilir.