Bistüri Olmadan Dental Cerrahi Mümkün Müdür?


YÜCESOY T.

ERDİŞ- Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Kongresi, Kayseri, Turkey, 26 February 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada oral patolojilerin tedavilerinde cerrahi yöntemlerin gerekliliği veya zamanlaması hakkında güncel bilgilerin sunulması hedeflenmiştir. Gereç ve Yöntem: Çalışmada oral patolojisi olup da cerrahi endikasyonu olan ve opere olan veya opere olamayan hastalar incelenmiş olup, hastaların tedavilerinin prognozlarını nasıl etkilediğini gösterilmiştir. Bulgular ve Sonuç: Yapılan incelemeler sonucunda takibi yapılan hastalar arasında malignite ile karşılaşılan bir hastanın, bir yıl sonra mortaliteyle sonuçlandığı ve bir vakanın da hiç bir dental müdahele yapılmamasına rağmen tamamen iyileştiği gözlenmiştir. Bu sonuçlar değerlendirildiğinde planlanan cerrahilerin kararını verirken geniş ve birkaç bölgeden biyopsi yapılma ihtiyacıyla beraber, bazı özel durumlarda da cerrahi kararından vazgeçmenin hastanın oral patolojisinin tedavisi için doğru endikasyon olabileceği konusu rapor edilmiştir.