Siprofloksasine Bağlı Akut Tübülointerstisyel Nefrit Vaka Sunumu


YAKIŞIK A., ÖZMEN R. S., SOYLU B., ENGİN E. A., ÖZKAN H., EKİNCİ İ., ...More

IX. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması-İstanbul, 1 - 03 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes