Nöroşirürji hastalarında üriner kateter klempleme protokolünün mesane fonksiyonları üzerine etkisi Randomize kontrollü deneysel çalışma sonuçları


SAYIN Y.

28. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 10. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Turkey, 4 - 08 April 2014, vol.24, pp.398-399

  • Publication Type: Conference Paper
  • Volume: 24
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.398-399
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes