Akciğer Nakli Olan Hastaların Beden imajı Algıları ve Sosyal Fizik Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi (ön çalışma)


DOST A., BAYAT S., YILDIRIMOĞLU H., SAYAR A., BÜYÜKKALE S., BAKAN N. D., ...More

19.yıllık Toraks Kongresi, 06 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: No