Gözden Kaçabilecek Mortal Bir Tablo Nöroleptik Malign Sendrom


SOYSAL P., HEYBELİ C., UÇKUN H., IŞIK A. T.

15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 2 - 06 October 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: No