ALT HAVA YOLU TRAVMALARI VE KAÇAK SENDROMLARI


Akdemir O. C., Soysal Ö.

in: Çocuk Göğüs Hastalıkları - Özel Konular Çocuklarda Enfeksiyon Dışı Hava Yolu Hastalıkları, Erkan Çakır, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.120-130, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.120-130
  • Editors: Erkan Çakır, Editor
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT
Pathologies in the lower airways that cause air leakage, thus pneumothorax or pneumomediastinum, or pathologies such as post-traumatic pseudocysts and lung contusions, which are caused by damage to the lung parenchyma due to trauma may be simple, mild enough to be treated with clinical observation and supportive treatment, or may be severe to require surgical intervention. Some patients may be life-threatening due to the severity of the pathology and concomitant disease or organ injury. Conditions with air leakage, such as pneumothorax, pneumomediastinum, which occur due to airway and lung parenchyma injury, whether spontaneous or traumatic, should be recognized early. Differential diagnosis of contusions and traumatic parenchymal cysts should be made meticulously. In diagnosis, radiological examinations are in the first place and are of great importance. According to the severity of the patient's condition, the treatment strategy should be determined as soon as possible and surgical treatment should be applied if necessary.

Keywords: Pneumothorax; pneumomediastinum; lung contusion; post-traumatic pseudocyst
ÖZET
Alt hava yollarında hava kaçağına, dolayısıyla pnömotoraks veya pnömomediyastinuma, neden olan patolojiler veya travma nedeniyle akciğer parankiminin zedelenmesi ile oluşan posttravmatik psoudokistler ve akciğer kontüzyonları gibi patolojiler basit, klinik gözlem ve destek tedavi ile tedavi edilebilecek derecede hafif olabileceği gibi, cerrahi müdahale gerektirebilecek şiddette olabilir. Bazı hastalar patolojinin şiddeti ve eşlik eden başka hastalık veya organ yaralanması nedeniyle hayati tehlike arz edebilirler. Spontan veya travmatik, her ne şekilde olursa olsun, havayolu ve akciğer parankimi yaralanması nedeniyle ortaya çıkan pnömotoraks, pnömomediyastinum gibi hava kaçağı ile giden durumlar erken tanınmalıdır. Kontüzyonlar ve travmatik parankim kistlerinin ayırıcı tanısı titizlikle yapılmalıdır. Tanıda, radyolojik incelemeler ilk plandadır ve önemi büyüktür. Hastanın durumunun ciddiyetine göre tedavi stratejisi bir an önce belirlenerek gerekirse hızı cerrahi tedavi uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Pnömotoraks; pnömomediyastinum; akciğer kontüzyonu; posttravmatik psödokist