Bariatrik Cerrahi Öncesi Gastroözofageal Reflü ve Hiatal Herniye Yaklaşım


Coşkun H., Yardımcı E.

Turkiye Klinikleri Journal General Surgery, no.10, pp.218-222, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Gastroözafageal Reflü Hastalığı (GÖRH) özellikle batı ülkelerinde sık görülen yaygın bir hastalıktır. Gastroözofageal bileşkenin reflüye zemin hazırlamasında etkili predispozan faktörlerden birisi obezitedir. Hiatal herni, diyafragmanın özofageal hiatusunda midenin bir kısmının anormal protrüzyonu olup, GÖRH neden olan bir diğer risk faktörüdür. Bariatrik cerrahi uygulamaları günden güne artmakta olup, obezite ile ilişkili hastalıklar üzerine olumlu etkileri bildirilmektedir. Bu makalede, GÖRH ve/veya hiatal hernisi olan ve bariatrik cerrahi planlanan olgulara yaklaşımı mevcut literatürler eşliğinde değerlendirmeyi amaçladık.