Treatment of Cervical External Resorption with Reinforced Glass Ionomer and T-PRF


Serra Bıçakcı E., Dinçer A. N., Hacıfettahoğlu M., Tunalı M.

TDB Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.737

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.737
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

P-223

Servikal Eksternal Rezorpsiyonun Gü.lendirilmiş Cam İyonomer ve T- PRF ile Tedavisi

Emine Serra Bıçakcı1, Asiye Nur Dinçer2, Zeliha Betül Özsağır1, Meryem Hacıfettahoğlu2, Mustafa Tunalı1

1Bezmialem Vakıf .niversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbul

2Bezmialem Vakıf .niversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: 43-45 no’lu b.lgede Miller Tip 1 dişeti .ekilmesi bulunan hastaya, T-PRF + tünel operasyonuyla tam k.k kapanması ger.ekleştirildi.

B.lgenin 6. ay kontrolünde 44 no’lu dişte eksternal k.k rezorpsiyonu tespit edildi. Bu vakada eksternal k.k rezorpsiyonun

endodontik tedavisi flep kaldırılarak ger.ekleştirilerek, k.k kapanma başarısı ve kazanılan keratinize dokunun

genişlik ve kalınlığının idamesi ama.landı.

Olgu Sunumu: 6. ay kontrollerinde hastanın ağrı şikayeti üzerine 44 no’lu dişin muayenesinde palpasyon ve perküsyonda şiddetli

hassasiyet ve dişin devital olduğu tespit edildi. Klinik ve radyografik muayenede ilgili dişte .ürük olmadığı ve k.k ucunda

k.k kanalıyla ilişkili olan periapikal lezyon varlığı g.zlemlendi. Endodonti kliniğinde k.k kanal tedavisi sırasında, k.kün bukkalinde

servikal k.k rezorpsiyonu olduğu saptandı. Rezorpsiyon b.lgesi dişeti marjininin apikalinde yer aldığından, k.k kanal dolgusu

ile eş zamanlı olarak defektin restorasyonun yapılması gerektiği .ng.rüldü. Kanalın şekillendirilmesi sonrasında kanal i.i

medikaman yerleştirildi ve ge.ici restorasyon uygulandı. Operasyon .ncesinde hastadan 40 cc ven.z kanın 2800 rpm-12dakika

santrifüj edilmesiyle T- PRF’ ler hazırlandı. Yeterli g.rüş ve .alışmaya imkan verecek şekilde flep kaldırıldı. Operasyon sırasında

k.k kanal dolgusu ger.ekleştirilip, b.lgenin gü.lendirilmiş cam ionomer (GC equia) ile restorasyonu sonrasında T-PRF’ ler yerleştirilerek

Zucchelli askı süturu ile b.lge primer olarak kapatıldı.

Sonuç: K.k kapama operasyonu uygulanan dişte tespit edilen eksternal k.k rezorpsiyon b.lgesinin eş zamanlı endodontik ve periodontal

tedavisi sonrasında 3 aylık sonu.lara g.re dişetinin kalınlaşarak ataşman kazancı olduğu g.rüldü. Bu konuda daha

fazla sayıda ve uzun takipli .alışmalara ihtiya. duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: T-PRF, PRF, Eksternal K.k Rezorpsiyonu, Cam iyonomer

P-223

Treatment of Cervical External Resorption with Reinforced Glass Ionomer and T-PRF

Emine Serra Bıçakcı1, Asiye Nur Dinçer2, Zeliha Betül Özsağır1, Meryem Hacıfettahoğlu2, Mustafa Tunalı1

1Bezmialem Vakif University Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, İstanbul

2Bezmialem Vakif University Faculty of Dentistry, Department of Endodontic, İstanbul

Aim: The patient had a Miller Type 1 gingival recession in area of 43-45, complete root coverage was performed with T-PRF +

Tunnel operation. An external root resorption at the tooth number 44 was detected on the 6th month follow-up of the operation.

In this case, endodontic treatment of external root resorption was performed by removing the flap. The success of root

closure and maintenance of the width and thickness of the keratinized tissue was aimed.

Case Report: On the 6th month follow-up, the patient had pain on palpation and percussion and the tooth was devital. According

to clinical and radiographic examination of the relevant tooth had not carious and had periapical lesion associated with apical

in the root. During root canal treatment, cervical root resorption was seen in the buccal root cavity of the endodontic clinic.

Since the resorption site was located below the gingival margin, it was predicted that restoration of the defect should be performed

simultaneously with the root canal filling. After the canal preparation was completed, themedicament of the canal was

inserted and temporary restoration was applied. Preoperative 40 cc venous blood from the patient was prepared by centrifugation

at 2800 rpm-12minutes. The flap was removed to allow adequate visibility and operation. After root canal filling and restoration

with reinforced glass ionomer (GC equia), the region was closed primarily by Zuchelli suture by placing the T-PRF.

Conclusion: After the simultaneous endodontic and periodontal treatment of the external root resorption site of the tooth to

performed the root closure operation, it was seen that the gingival thickness and the attachment gain increased according to

the results of 3 months. More and longer- term work is needed in this regard.

Keywords: T-PRF, PRF, External Root Resorption, Glass Ionomer

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Poster Bildiriler Türkiye Klinikleri Bilimsel Oturumlar

732