TİTANYUM-TROMBOSİTTEN-ZENGİN-FİBRİN (T-PRF) İLE MAKSATLI REPLANTASYONN: VAKA SUNUMU


TUNALI M. , ÖZSAĞIR Z. B. , SAĞLAM E., KAYAN E. , TOPTAŞ M.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 23. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, 21 - 24 September 2017