Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda Sanal Gerçeklik Egzersiz Yaklaşımlarının Uyku Kalitesine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma


TANRIVERDİ M. , ÇAKIR E. , AKKOYUNLU M. E. , ÇAKIR F. B.

Cerrahpaşa Pediatri Günleri, İstanbul, Turkey, 15 April 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey