Chronobiological Attention Deficit Hyperactivity Disorder


Creative Commons License

Coşkun F.

in: Current Psychiatric Studies II, Prof. Dr. Lut Tamam, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.77-97, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Akademisyen Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.77-97
  • Editors: Prof. Dr. Lut Tamam, Editor
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Chronobiology is the science that studies the biological activities of living things with a certain rhythm and the endogenous or environmental regulators of these activities. It is known that many functions that occur at the clinical and molecular level in the organism are regulated by biological rhythms. Today, the chronobiological examination of healthy individuals and various diseases brings up new medical approaches in the field of diagnosis and treatment. However, the chronobiological aspect of psychiatric disorders and the relationship of chronobiology with cognitive, affective and behavioral domains have been investigated many times to date. The aim of this article is to examine the chronobiological aspect of the disorder and its relationship with sleep-wake disorders, obesity syndrome, eating disorders and chronotype, in the light of data obtained from current studies on Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

Kronobiyoloji, canlıların belirli bir ritimle oluşturdukları biyolojik aktivitelerini ve bu aktivitelerin endojen veya çevresel düzenleyicilerini inceleyen bilim dalıdır. Organizmada klinik ve moleküler düzeyde gerçekleşen çok sayıda fonksiyonun biyolojik ritimler aracılığıyla düzenlendiği bilinmektedir. Günümüzde, sağlıklı bireylerin ve çeşitli hastalıkların kronobiyolojik açıdan incelenmesi, tanı ve tedavi alanında yeni tıbbi yaklaşımları gündeme getirmektedir. Bununla birlikte psikiyatrik bozuklukların kronobiyolojik yönü ve kronobiyolojinin bilişsel, duygulanımsal ve davranışsal alanla ilişkisi bugüne kadar birçok kez araştırılmıştır. Bu makalenin amacı Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ile ilgili yapılan güncel çalışmalardan elde edilen veriler ışığında, bozukluğun kronobiyolojik yönü ve uyku-uyanıklık bozuklukları, obezite sendromu, yeme bozuklukları ve kronotip ile ilişkisini incelemektir.