Sağlık İşletmelerinde Sosyal Etki ve Uyma Davranışı


Gemlik H. N., Akbaş M.

in: Sağlık İşletmeleri Bakış Açısıyla Davranış Bilimlerine Giriş, Doç. Dr. Aydan Yüceler, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.61-73, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.61-73
  • Editors: Doç. Dr. Aydan Yüceler, Editor
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Davranış bilimleri temelde insanı anlamaya ve davranışlarının nedenlerini açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır. Dolayısıyla insan unsurunun içinde yer aldığı her alan ve her disiplinle iç içedir. Sağlık sektörü de bu alanlardan birisidir. Söz konusu bu kitapta davranış bilimlerine ilişkin temel konular özellikle sağlık işletmeleri açısından irdelenmeye ve açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu noktadan hareketle kitapta şu bölümler yer almaktadır:
• Davranış Bilimlerine Giriş ve Sağlık İşletmeleri Açısından Önemi
• Davranış Bilimlerine İlişkin Temel Kavramlar
• Sağlık İşletmelerinde Kültür ve Örgüt Kültürü
• Sağlık İşletmelerinde İnançlar, Değerler ve Tutumlar
• Sağlık İşletmelerinde Sosyal Etki ve Uyma Davranışı
• Sağlık İşletmelerinde Kişilik, Benlik ve Duygular
• Sağlık İşletmelerinde Algı ve Algılama
• Sağlık İşletmelerinde Öğrenme ve Öğrenen Örgütler
• Sağlık İşletmelerinde İletişim ve Kişilerarası İletişim
• Sağlık İşletmelerinde Liderlik ve Yöneticilik
• Sağlık İşletmelerinde Zaman Yönetimi
• Sağlık İşletmelerinde Ekip Çalışması
• Sağlık İşletmelerinde Çatışma ve Stres Yönetimi
• Sağlık İşletmelerinde Değişim
• Sağlık İşletmelerinde Motivasyon
• Sağlık Hizmetlerinde Davranışsal Ekonomi
Kitabın öğrencilerimize, akademisyenlere ve ilgili kişilere faydalı olması dileğiyle...