İnovasyon ile Küresel Rekabetçilik Düzeyi Arasındaki İlişkide Ekonomik Serbestliğin Düzenleyici Rolü


Toker K., Görener A.

İşletme Araştırmaları Dergisi , vol.12, no.3, pp.2996-3007, 2020 (Peer-Reviewed Journal)