Uluslararası Pediyatrik Alt Üriner Sistem Semptomları Sorgulama Formu ”ICIQ-CLUTS” Türkçe Geçerlilik Çalışması


SILAY M. S. , BAŞIBÜYÜK İ., ELBİR F., KALKAN S. , AKÇAY M., TEPELER A., ...More

Büyük Üroloji Buluşması I-Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey