Radyofarmasötiklerin Üretiminde ve Klinik Kullanımında Radyasyon Korunması


Creative Commons License

Erdoğan E. B. , Aydın M.

PET Radyofarmasötiklerinin Lokalizasyon Mekanizmaları ve Klinik Kullanımı, Mustafa Demir, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.32-45, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayın Evi: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayısı: ss.32-45
  • Editörler: Mustafa Demir, Editör

Özet

Radyonüklid moleküler görüntüleme, biyolojik süreçlerin görüntülenmesi, karakterizasyonu ve ölçümünü sağlamakta olup, bu alan ilerlemeye ve gelişmeye devam etmektedir. Son zamanlarda geliştirilen hibrit görüntüleme sistemleri sayesinde, hem fonksiyonel hem de morfolojik bilgilerin aynı anda elde edilmesi tanısal yaklaşıma çok önemli katkı sağlamıştır. Bu sistemlerde, halen en yaygın olarak kullanılan radyofarmasötik F-18 ile işaretli glukoz analoğu olan F-18 florodeoksiglukozdur (FDG). Bu yazıda, pozitron emisyon tomografi (PET) görüntülemede kullanılan başlıca radyofarmasötiklerin görüntüleme mekanizmaları ve klinik uygulama alanları kısaca özetlenmeye çalışıldı.

Anahtar Kelimeler: Radyofarmasötik; PET (pozitron emisyon tomografi)