PET Radyofarmasötiklerinin Lokalizasyon Mekanizmaları ve Klinik Kullanımı


Creative Commons License

Erdoğan E. B. , Aydın M.

Radyofarmasötiklerin Üretiminde ve Klinik Kullanımında Radyasyon Korunması, Mustafa Demir, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.32-45, 2019

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.32-45
  • Editörler: Mustafa Demir, Editör

Özet

Radyonüklid moleküler görüntüleme, biyolojik süreçlerin görüntülenmesi, karakterizasyonu ve ölçümünü sağlamakta olup, bu alan ilerlemeye ve gelişmeye devam etmektedir. Son zamanlarda geliştirilen hibrit görüntüleme sistemleri sayesinde, hem fonksiyonel hem de morfolojik bilgilerin aynı anda elde edilmesi tanısal yaklaşıma çok önemli katkı sağlamıştır. Bu sistemlerde, halen en yaygın olarak kullanılan radyofarmasötik F-18 ile işaretli glukoz analoğu olan F-18 florodeoksiglukozdur (FDG). Bu yazıda, pozitron emisyon tomografi (PET) görüntülemede kullanılan başlıca radyofarmasötiklerin görüntüleme mekanizmaları ve klinik uygulama alanları kısaca özetlenmeye çalışıldı.

Anahtar Kelimeler: Radyofarmasötik; PET (pozitron emisyon tomografi)

Radionuclide molecular imaging provides visualization, characterization and measurement of biological processes, and this field continues to progress and evolve. Thanks to the recently developed hybrid imaging systems, the simultaneous acquisition of both functional and morphological information contributed significantly to the diagnostic approach. In these systems, the most commonly used radiopharmaceutical is 18F fluorodeoxyglucose (FDG), a glucose analog labeled with F-18. In this article, we aimed to briefly summarize the imaging mechanisms and clinical applications of radiopharmaceuticals used in positron emission tomography (PET) imaging.

Keywords: Radiopharmaceutical; PET (positron emission tomography)