Kapariden (Capparis ovata) izole edilen olean-12en-28ol, 3β pentakozanoat’xxın Multipl sklerozun tedavisi için etkinliğinin değerlendirilmesi: Sentezi ve DAE modelinde ilk veriler


ŞEN A., ÖZGÜN ACAR Ö., ŞENOL H. , EKEN A., DAĞ A. , TOPÇU G.

2. Uluslararası Türk Dünyası Multiple Skleroz Kongresi, 13 - 16 February 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text