Tip 1 Diabetes Mellituslu Obez Olguda Bariyatrik Cerrahinin Etkisi


YASİN A. İ. , İLHAN M. M. , KARAMAN Ö. , MUTLU E. , TAŞAN E.

39. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Türkiye, 3 - 07 May 2017

  • Basıldığı Ülke: Türkiye