Bi-allelic Variant in NALCN Cause Autosomal Recessive Neurodevelopmental Disorder


Süsgün S. , Yücesan E. , Göncü B. S. , Kına Ü. Y. , Hasanoğlu S., Özgül C., ...More

"Uluslararası Katılımlı" 14. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 20 - 22 November 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text