Hiatal Herni ve Gastroözofageal Reflünün Bariatrik Cerrahi Uygulanacak Hastada Yöntem Seçimine Etkisi


Coşkun H., Yardımcı E.

Turkiye Klinikleri Journal General Surgery , no.10, pp.223-228, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Gastroözafageal Reflü Hastalığı (GÖRH) mide asidi veya mide içeriğinin özofagusa geri kaçması sonucu oluşan ve çeşitli semptomlarla karakterize bir hastalıktır. Alt özofagus sfinkter gevşekliği, hiatal herni, obezite, alkol ve sigara kullanımı bilinen risk faktörlerindendir. Obez hastalarda GÖRH ve hiatal herni görülme sıklığı yüksektir. Bariatrik cerrahi ameliyatlarının artmasıyla GÖRH olan obez olgularda hangi yöntemin tercih edilmesi gerektiğiyle ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bu makalede, GÖRH ve hiatal hernisi olan obez olgularda uygulanabilecek bariatrik ameliyatları mevcut literatürler eşliğinde değerlendirmeyi amaçladık