Bilateral Anterior Glenohumeral Dislocation: Case Report


Esenkaya İ., Elmalı N., Şahin M. Ş.

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi (E.A İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), vol.14, no.1, pp.49-51, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bilateral simultaneous dislocations of the glenohumeral joints in all planes are rare injuries. Most cases are posterior and due to seizures associated with generalized convulsion, usually due to grand mal epileptic seizures, or after severe electric shock. On the other hand, bilateral anterior dislocations have also been reported in patients who have epileptic seizures, diabetic nocturnal hypoglycaemia, and in patients who have loose joints and dislocate shoulders by voluntary movements, after trauma or among participants in sports activities This article presents a case of bilateral simultaneous anterior dislocation of glenohumeral joints caused by epileptic convulsive seizures that was treated with conservative treatment. Key Words: Anterior glenohumeral dislocation, Bilateral, Epileptic seizures

Omuz ekleminin tüm yönlerdeki iki taraflı eşzamanlı çıkıkları oldukça nadir yaralanmalardır. Olguların çoğu arkaya omuz çıkığı şeklindedir ve genellikle grand mal tipi epilepsi nöbetlerinde görülen yaygın kasılmalar sonrası veya güçlü elektrik şoku/elektrik çarpmalarından sonra ortaya çıkar. Diğer taraftan iki taraflı öne omuz çıkığı ise, epilepsi nöbeti geçirenlerde, diabetik nokturnal hipoglisemisi olanlarda, eklem gevşekliği olup istemli olarak omuz eklemini çıkartanlarda, travma sonrası veya sportif aktiviteler esnasında da gelişebilir. Bu makalede, epilepsi nöbeti geçiren bir hastamızda oluşan ve konservatif yöntemle tedavi edilen iki taraflı eşzamanlı öne omuz çıkığı olgumuz sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Öne omuz çıkığı, İki taraflı, Epilepsi