Akut koroner sendromlu hastalarda erken dönemde tedaviye eklenen fluvastatin ile fluvastatin ezetimib kombinasyonun lipid parametreleri ve CRP düzeyine etkisi


Zeybek E., Çakırca M., Çıkrıkçıoğlu M. A., Beycan İ., Kurt T., Hurşitoğlu M., ...More

Bezm-i Alem Valide Sultan SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Derg., vol.1, no.5, pp.21-27, 2007 (Peer-Reviewed Journal)