VASKÜLER LOOPTA ANİ TEK TARAFLI İŞİTME KAYBI: VAKA RAPORU


Taş N.

7. ULUSLARARASI "BAŞKENT" FEN, SOSYAL VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 29 - 31 October 2022, pp.238-239

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.238-239
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

VASKÜLER LOOPTA ANİ TEK TARAFLI İŞİTME KAYBI: VAKA RAPORU

ÖZET

Giriş: Ani işitme kaybının farklı etyolojileri bulunmaktadır. Viral enfeksiyon, vasküler yetmezlik, otoimmün bozukluklar, neoplazm, felç, travmalar, endolenfatik hidrops, metabolik bozukluklar bunlardan bazılarıdır. Vasküler yapıların 8. kranial sinire basısı sonucu meydana gelen vasküler loop sendromunda da hastalarda ani işitme kaybı, tinnitus, vertigo gibi odyovestibüler semptomlar görülmektedir.

Vaka sunumu: Çalışmada 12 yaşında tek taraflı ani işitme kaybına sahip bir kız çocuğunun vaka raporu sunulmaktadır. Odyometrik değerlendirme sonucuna göre hastanın sağ kulağında ileri derecede sensörinöral tipte işitme kaybı mevcuttur. Hastada işitsel beyin sapı yanıtlarının kaydı, otoakustik emisyon testi ve vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyel kaydı yapılmıştır. Radyolojik değerlendirme sonucuna göre hastaya vasküler loop sendromu tanısı konmuş. Hastaya düzenli takip ve FM sistem gibi yardımcı dinleme cihazları önerilmiştir.

Sonuç: Çalışmada özellikle çocuklardaki ani işitme kayıplarının patogenezinin belirlenmesinde radyolojik değerlendirmenin önemi vurgulanmıştır. Çalışmanın çocuklardaki tek taraflı işitme kayıplarının yönetimi konusunda literatüre katkı sağlayacağı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Ani İşitme Kaybı, Vasküler Loop Sendromu, Radyolojik Değerlendirme