Beyin Metastazlı Hastalarda Gamma Knife Radyocerrahisinin ve Tüm Beyin Işınlamasının İmmün Sistem İlişkili Proteinler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi


HATİBOĞLU M. A. , Koçyiğit A. , GÜLER E. M. , Akdur K., Şakarcan A., ÖZEK E., ...More

Türk Nöroşirurji derneği 32. Bilimsel Kongresi, Turkey, 20 - 24 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey