Akut dönemdeki kronik şizofreni hastasında yüksek doz n asetilsistein uygulaması Olgu sunumu


ÖNÜR N. S. , BOYRAZ R. K. , KOÇER E., DEVECİ E. , KIRPINAR İ.

50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye, 12 - 16 November 2014

  • Basıldığı Ülke: Türkiye