Transkutaneal Elektriksel Sinir Stimulasyonunun (TENS) İskemik Kalp Hastalarında (İKH) Kardiyovasküler Parametreler Üzerine Etkileri


Doğuluer M., Atakan S., GÜRSES H. N., Demiroğlu C.

V. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 30 March 1994, pp.483-490

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.483-490
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: No