ULUSAL KİSTİK FİBROZİS KAYIT SİSTEMİ VERİLERİNE GÖRE ÜLKEMİZDE KFTR MUTASYON ÇEŞİTLİLİĞİ VE FENOTİPİK ÖZELLİKLERİ


CİNEL G., DOĞRU ERSÖZ D., ÇAKIR E. , ŞİŞMANLAR EYÜBOĞLU T., ÇOBANOĞLU F. N. , PEKCAN S., ...More

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 22. ULUSLARARASI KATILIMLI YILLIK KONGRESİ, 10 April - 14 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text