Hashimoto's Thyroid and Micro Nutrients


Creative Commons License

Korkmaz T., Yılmaz S. E.

10. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR), Bolu, Turkey, 6 - 07 February 2023, pp.174-175

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bolu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.174-175
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Hashimoto's thyroid is an autoimmune thyroid disorder (AITD) disease that causes hypothyroidism as a result of decreased production of thyroid hormones. It has been demonstrated that micro nutrients are involved in the function of thyroid hormone and their deficiencies are associated with thyroid diseases. Iodine level in adults has an important place as an indicator of thyroid disorders. Selenium is essential for the function of deiodinase enzyme system (DIO), which is involved in thyroid hormone synthesis. Iron plays a role in the production thyroid hormones. The view that the protein of T3 receptor is dependent on zinc, explains the relationship between thyroid and zinc. In addition, there is an idea that the relationship between selenium and copper in blood plasma could be a sign of thyroid hormone resistance (RTH). There is an increased risk of hashimoto’s thyroid (HT) in severe magnesium deficiency. Thyroid disorders have been detected in vitamin A deficiency. Many studies have found that pernicious anemia in vitamin B12 deficiency is associated with thyroid diseases. Vitamin D is involved in the formation of receptors in the body. Since receptors play a role in the control of metabolism, it is thought that there may be a relationship between vitamin D and thyroid hormone. In this study, the relationship between Hashimoto's thyroid and micro nutrients was investigated. 

Hashimoto tiroidi, tiroid hormonlarının üretiminin azalması sonucu hipotiroidizme neden olan otoimmün tiroid bozuklukları (AITD) hastalığıdır. Mikro besinlerin tiroid hormonunun fonksiyonunda görev aldığı ve eksikliklerinin tiroid hastalıkları ile ilişkilendirildiği gösterilmiştir. Yetişkinlerde iyot düzeyi tiroid bozukluklarının göstergesi olarak önemli yer tutmaktadır. Tiroit hormon sentezinde görevli olan deiyodinaz enzim sistemi (DIO)’nin çalışabilmesi için selenyum elzemdir. Demir, tiroit hormonlarımın üretiminde rol oynamaktadır. T3 reseptörünün içerdiği proteinin çinkoya bağlı olduğu görüşü, tiroid ve çinko arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. Ayrıca, kan plazmasındaki selenyum ve bakır arasındaki ilişkinin tiroid hormonu direncinin (THD) işareti olabileceği görüşü bulunmaktadır. Ciddi magnezyum yetersizliğinde hashimoto tiroidi (HT) riskinde artış görülmektedir. A vitamini eksikliğinde tiroit bozuklukları saptanılmıştır. B12 vitamini eksikliğinde görülen pernisiyöz aneminin tiroid hastalıkları ile ilişkili olduğu birçok çalışmada saptanmıştır. D vitamini vücutta reseptör oluşumunda rol almaktadır. Metabolizmanın kontrolünde reseptörler rol oynadığı için D vitamini ile tiroid hormonu arasında ilişki olabileceği düşünülmektedir. Bu araştırmada hashimoto tiroidi ve mikro besinler arasındaki ilişki araştırılmıştır.