Effectiveness of Orthodontic Treatment with Clear Aligners: A Case Report


Sunal Aktürk E., Kaya N.

17. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sanal Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 March 2021, pp.107

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.107
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Aim:

Nowadays, orthodontic treatment with clear aligners have become more popular with the increase of aesthetic expectations. The purpose of this case report is to compare virtual treatment outcomes and achieved treatment outcomes of the patient treated with clear aligners.

 Material and Method:

A 20-year-old female with skeletal and dental Class l pattern had midline diastema, crossbite in the upper right lateral, crowding in the maxillary and mandibular arches and wide buccal corridors. The Invisalign® system was chosen for the treatment of patient with aesthetic concerns. Treatment plan was made digitally and simulation of the tooth movements with each aligner was checked on Clincheck software. The number of aligners to be used was determined as 14 and each aligner was worn for 2 weeks in order to achieve predictable movements. 2.1 mm IPR (interproximal reduction) was performed on both the maxilla and the mandible to eliminate crowding. The attachments were placed to correction of rotations, inclination of the teeth and to increase the retention of aligners. In order to provide rotation correction, which is difficult to achieve with the determined number of aligners, pressure areas were created on the palatinal surface of the last two upper aligners. Achived tooth movements and Clincheck simulation was compared at the patient's appointments.

 Results:

End of the treatment, levelling and alignment were achieved, the rotations and crossbite of number 1.2 were corrected and midline diastema was closed. It has been observed that obtained tooth movements are similar with virtual treatment simulation.

 Conclusion:

Although clear aligner treatments require patient cooperation, they are a good treatment alternative for adult patients with aesthetic expectations. Movements that are difficult to achieve with a limited number of aligners can be corrected with auxiliaries.

Amaç:

Estetik beklentilerin artması ile şeffaf plaklarla tedaviler günümüzde daha popüler hale gelmeye başlamıştır. Bu vaka raporundaki amaç; şeffaf plaklar ile tedavi edilmiş hastanın sanal tedavi sonucu ile tedavi sonunda elde edilen klinik sonucu karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

20 yaşındaki Sınıf l dental ve iskeletsel paterne sahip hastada orta hat diasteması, üst sağ lateralinde crossbite, maksiller ve mandibular arklarda çapraşıklık ve geniş bukkal koridorlar mevcuttur. Estetik kaygıları bulunan hastanın tedavisi için Invisalign® sistemi tercih edilmiştir. Bu sistemin yazılımı olan Clincheck programı ile bilgisayar ortamında planlama yapılmakta ve her bir plak ile elde edilecek diş hareketlerinin simülasyonu görülebilmektedir. Kullanılacak plak sayısı 14 olarak belirlenmiş ve öngörülebilir hareketler elde edebilmek amacıyla her bir plağın 2 hafta süre ile kullanılması planlanmıştır. Çapraşıklığı gidermek amacıyla hem maksilla hem de mandibulada 2.1 mm IPR (interproksimal aşındırma) yapılmış, rotasyonların, dişlerin akslarının düzeltilmesi ve retansiyon için gerekli ataçmanlar yapıştırılmıştır. Belirlenen plak sayısıyla elde edilmesi zor olan rotasyon düzeltiminin sağlanabilmesi amacıyla son 2 plakta üst çenede palatinal yüzeyde basınç alanları oluşturulmuştur. Hastanın randevularında gözlenen diş hareketleri ile Clincheck simülasyonu karşılaştırılmıştır.

Bulgular:

Tedavi sonunda arklardaki seviyesizlikler giderilmiş, rotasyonlar ve 1.2 numaradaki çapraz kapanış düzeltilmiş ve orta hat diasteması kapatılmıştır. Elde edilen diş hareketlerinin sanal tedavi planı ile benzerlik gösterdiği gözlenmiştir.

Sonuç:

Şeffaf plak tedavileri hasta kooperasyonu gerektirmesine rağmen estetik beklentisi olan erişkin hastalar için iyi bir tedavi alternatifidir. Limitli plak sayısıyla elde edilmesi zor olan hareketlerin yardımcı mekaniklerin desteği ile düzeltilmesi sağlanabilmektedir.